Твоята вътрешност подхожда ли на твоята външност?

Твоята вътрешност подхожда ли на твоята външност?

… Нито ще кажат: Ето, тук е!, или: Там е! Защото, ето, Божието царство е вътре във вас [в сърцето ви] и между вас [обграждайки ви]. ¬–ЛУКА 17:21

Понякога ние си мечтаем нещата да се променят, но не сме готови да направим необходимото, за да ги подобрим.

Имаше време в живота ми, когато винаги бях разстроена поради обстоятелствата в живота. Исках Бог да ги промени за мен и исках също така Той да промени хората около мен. Но тогава Той ми показа, че аз трябваше да работя за промяната на вътрешната си същност, преди да мога да очаквам промяна във външното поведение.

В Матей 6:33 се казва: Търсете първо Божието царство над всичко друго и живейте праведно, и Той ще ви даде всичко, от което се нуждаете.

Така че какво е Божието царство? В Библията се казва, че Божието царство е в нас. Ако сте приели Христос, това означава, че Той живее във вас – а Той иска да живее в подходящ духовен дом. Точно затова вътрешният ви живот е толкова важен за Бога.

Ние трябва да търсим първо Неговото царство, да позволим на Неговия Святи Дух да поеме контрола върху нашия вътрешен човек. Когато Му позволим да работи в нас, в крайна сметка ние няма да можем да задържим всичко вътре в себе си, а то ще се излее навън и ще промени света около нас!


Молитва

Святи Душе, помогни ми да не се въвличам в това да се опитвам да променям външните неща, когато Ти искаш от мен да се фокусирам върху това да развивам Твоето царство вътре в сърцето си. Аз Те каня да работиш върху вътрешния ми живот.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon