Той ще ви каже какво предстои

Той ще ви каже какво предстои

А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща. (ЙОАН 16:13)

Една от многото ползи на това да чуваме от Бога е че когато слушаме Неговия глас, ние се подготвяме по-добре за бъдещето. Святият Дух ни предава посланието, което Бог Отец дава на Него, а Той често ни казва какви неща ще се случат в бъдеще.

Ние виждаме много случаи в Библията, в които Бог говори на хора и им дава информация за бъдещето. Той каза на Ной да се подготви за потопа, който ще дойде да унищожи хората на земята (вж. Битие 6:13–17). Той каза на Моисей да отиде при Фараона и да поиска да освободи изралтяните, и че Фараонът няма да удовлетови неговото искане (вж. Изход, 7 глава). Очевидно Бог не ни казва всичко, което ще се случи в бъдещето, но Неговото Слово обещава, че Той ще ни казва някои неща.

Понякога усещам, че нещо добро ще се случи или нещо, което вероятно ще бъде предизвикателство за мен. Когато ме чака някакво предизвикателство и аз предварително знам за това, това знание ми помага да омекотя удара, когато дойде трудната ситуация. Ако един автомобил с добри амортисьори удари дупка на пътя, тези амортисьори защитават пътника в колата от разтърсващия сблъсък, който ще последва и никой няма да пострада. Когато Бог ни дава информация предварително, тя действа по същия начин.

Част от служението на Святия Дух е да ни казва за нещата, които ще се случат в бъдеще. Той знае какъв е умът на Бога и какви са Божиите индивидуални планове за живота на всеки от нас. Той ще ни открие онова, което трябва да знаем, когато трябва да го научим, за да изпълним добрите планове, които Бог има за нас.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Доверете се на Святия Дух да ви каже онова, което трябва да знаете за вашето бъдеще.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon