Три в едно

Три в едно

Защото Трима са, Които свидетелстват на небето: Отец, Слово и Светии Дух; и Тия Тримата са Едно. (1 ЙОАН 5:7 СИ*)

Днешният стих говори за Отца, Сина и Святия Дух, които познаваме като Светата Троица. Въпреки че стихът не използва термина Син, той нарича Исус „Слово“, а ние знаем от Йоан 1-ва глава, че Исус е Словото, Което стана плът.

Когато мислим за Троицата, трябва да помним, че личностите на Бога са три, но все пак съставляват един Бог. Не го разбираме математически, но е вярно според Писанието. Като имаме Святия Дух, който живее в нас, ние имаме и Сина и Бог Отец, които живеят в нас.

Това е прекрасна реалност. Тя е твърде удивителна, за да бъде обяснена. Ние трябва просто да вярваме в нея със сърцето си. Не се опитвайте да го разберете. Бъдете като малко дете и просто вярвайте, защото Библията го казва: Цялото Божество – Отец, Син и Святия Дух, живее във вас, в мен и във всеки новороден вярващ, който е приел Исус Христос за Спасител и Господ (вж. Колосяни 2:9–10).

Тази истина трябва да ни направи смели, безстрашни и непоколебими по един балансиран начин. Трябва да вярваме, че можем да извършим всичко, което трябва, в рамките на Божия план за живота си, защото Светата Троица ни подготвя. Той ни дава всичко, от което се нуждаем и дори повече. Бог ви обича, постоянно е с вас и има добър план за живота ви. Чрез Неговото присъствие вие сте екипирани да извършите всичко, което трябва в живота си.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Посрещнете този ден смело, защото Бог вече е бил там, където отивате и е подготвил пътя.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon