Търсете Бога по всяко време

Търсете Бога по всяко време

Тогава някои дойдоха и известиха на Йосафат: Голямо множество иде против теб… А Йосафат се уплаши и се предаде [решително, като жизнено важна нужда] да търси Господа, и прогласи пост по цяла Юдея. (2 ЛЕТОПИСИ 20:2–3)

Когато цар Йосафат имаше нужда да чуе какво ще му каже Бог, той обяви пост в цялото си царство в Юдея. Всички хора се събраха да търсят Господа за помощ, копнеейки за Него с цялото си сърце.

Йосафат обявява пост, за да демонстрира своята искреност и покорство към Бога, както и неговата нужда от Него. Ако имате нужда да чуете от Бога, обмислете да пропуснете няколко ястия и да отделите време да търсите Бога. Да изключите телевизора и да прекарате време с Бога, вместо да гледате телевизия, също не е лоша идея, както и да прекарате няколко вечери вкъщи, търсейки Бога, вместо да излизате навън с приятели, питайки за техния съвет и мнение. Тези и други подобни дисциплиниращи действия доказват, че вие разбирате важността на чуването на Божия глас.

Някои хора търсят Бога сериозно и искрено само когато имат проблем, но ние трябва да Го търсим интензивно през цялото време. Бог веднъж ме накара напълно да осъзная, че причината, поради която много хора имат толкова големи проблеми, е че търсят Бога единствено когато са загазили. Той ми показа, че ако беше премахнал някои проблеми на хората, те изобщо не биха Го търсили. Той каза: „Търсете Ме така, все едно че сте отчаяни през цялото време и тогава няма да бъдете отчаяни толкова често в живота си”. Мисля, че това е добър съвет и аз ви насърчавам да го следвате всеки ден.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Не чакайте докато дойдат проблемите, за да потърсите Бога. Търсете Го през цялото време.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon