Търсете Бога и след това Му служете

Търсете Бога и след това Му служете

Познавай Бога на баща си [имай лично знание за Него, познавай Го и Го разбирай; оценявай Го, внимавай на Него и Го цени] и Му служи с цялото си (искрено и безупречно) сърце и с цялата си душа (с готовност и решителност). (1 ЛЕТОПИСИ 28:9)

Исус изпитва съчувствие към хората, които са били малтретирани поради религиозни закони и са били потискани от жестоки религиозни лидери. Той иска да види хората изцелени и възстановени, за да може те да знаят, че Бог е добър, че Той е пълен с милост и състрадание, бавен да се гневи и готов да прости. Бог дава благодат – Неговата сила ни помага щедро и прави това, което ние не можем да направим сами за себе си. Когато Той ни каже да направим нещо, не ни оставя безсилни; Той ни дава онова, от което се нуждаем, за да го направим.

Когато Исус каза: „Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени“ (Матей 11:28), Той говореше на хора, които страдаха от духовно прегаряне. Той иска да утеши онези, които са изтощени от това да се опитват да служат и чувстват, че са се провалили. Има хиляди хора в църквата днес, които са претоварени и са недохранени духовно. Хората искат да имат едно силно взаимоотношение с Бога и са направили всичко, което така наречената религия им е казала да направят, но въпреки това все още са празни отвътре.

В своето желание да угодят на Бога, те са заменили търсенето на Бога и чуването на Неговия глас с това да работят за Бога, без винаги да имат специфична посока от Него. Той иска ние да вършим делата на Царството, които са неща, които Той ни води да вършим; но Той не иска ние да бъдем толкова заети с религиозна дейност, като си мислим, че Той е доволен от нашата жертва, която не ни е карал да правим. Как хората могат да вършат делата на Бога, ако не са отделили време да чуят от Него, че трябва да ги вършат?


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Питайте Бога какво Той иска да направите и тогава го направете с цялото си сърце.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon