Увереност само в Бога

Едни уповават и се хвалят с колесници, а други с коне; но ние ще уповаваме и ще се хвалим с името на ГОСПОДА, нашия Бог. ПСАЛОМ 20:7

За да успеете в каквото и да било, жизнено важно е да имате увереност, но на първо място трябва да имате увереност в Бога и в Неговите обещания, а не увереност в каквото и да е друго нещо. Като вярващи, ние можем да имаме сигурност в Божията любов, доброта и милост. Тази сигурност ни уверява, че нашият небесен Баща иска ние да успеем.

Бог не ни е създал за провал. Ние може да се провалим в някои неща по нашия път към успеха, но ако се доверим на Бога, Той ще вземе дори грешките ни и ще ги изработи за наше добро (Римляни 8:28).

Евреи 3:6 ни казва да „удържим докрай дръзновението и тържествуващата увереност, и чувството за триумф в нашата надежда [в Христос] “. Важно е да осъзнаем, че грешката не е краят на света, ако се държим за нашата увереност.

Всички ние имаме съдба, но само защото сме предопределени да извършим нещо, това не означава, че то ще се случи от само себе си. Аз преминах през много неща, докато Бог ме изграждаше и развиваше моето служение. Имаше време, когато почти напълно изгубих своята увереност относно призванието в живота си. Всеки път трябваше да уповавам и да разчитам на Господа и да поставям моята увереност в Него, преди отново да мога да продължа напред. Същото се отнася и за вас. Когато сте изкушени да изгубите своята увереност, приближете се до Бога и поставете доверието си в Него.


Поставете своята увереност единствено и само в Бога и Той ще направи така, че наистина да успеете.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon