Увереност чрез Христос

Увереност чрез Христос

Защото ние сме…, които с Божия Дух се кланяме и се хвалим с Христос Исус, и не уповаваме на плътта. –ФИЛИПЯНИ 3:3

Истинската увереност никога не идва от това как се чувстваме или какво можем или не можем да направим – тя идва от това да имаме откровението кои сме ние в Христос.

Когато наистина знаем колко много ни обича Бог и получаваме Неговото изцеление за раните и болките от нашето минало, тогава ние няма повече да чувстваме нуждата да основаваме увереността си на плътски неща.

Мога да си спомня времето, когато преди години се борех с липсата на увереност, понеже не бях завършила колеж като много други проповедници, които познавах. За щастие, когато започнах да се фокусирам върху Божията безусловна любов към мен, аз се научих да основавам моята увереност върху това какво казва Неговото Слово за мен – че аз съм Божията праведност в Исус Христос (вж. 2 Коринтяни 5:21).

Исус иска да възстанови истинската увереност във вашия живот, като ви изцели от нещата във вашето минало, които са изкривили начина, по който възприемате себе си. Когато видим какво е онова, което ни дава основание за правилни взаимоотношения с Бога, вместо да виждаме само какво не е наред с нас, тогава ще започнем да ходим в увереността, която идва от това, че сме с Него.


Молитва

Господи, помогни ми да разбера кой съм аз в Христос и да получа Твоето изцеление в моя ум и моите емоции. Аз избирам да поствя своята увереност в Теб!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon