Ум, воля и емоции

Ум, воля и емоции

Ние имаме ум Христов (на Месията) и мислите (чувствата и целите) на Неговото сърце. (1 КОРИНТЯНИ 2:16)

Когато поканим Исус в сърцето си, Святият Дух идва да обитава вътре в нас. Той започва пречистващо действие в сърцето и душата ни, които са самият център на нашето същество (нашият ум, воля и емоции).

Нашите умове ни казват какво мислим ние, а не какво мисли Бог. Святият Дух работи в нас, за да промени това. Трябва да се научим да мислим в съгласие с Бога, да мислим и изразяваме Неговите мисли. Старият начин на мислене трябва да бъде разчистен, за да направи място на нови мисли. Трябва да обновяваме ума си с Божиите мисли.

Нашите емоции ни показват как се чувстваме, а не как Бог се отнася към ситуациите, хората и решенията, които вземаме. Според Псалом 7:9 Бог подлага на изпитание нашите емоции. Той работи с нас, за да бъдем задвижвани не от човешка емоция, а от Неговия Дух.

Волята ни казва какво искаме ние, а не какво иска Бог. Тя може да надделява над емоциите и дори над мислите ни. Можем да я използваме, за да вършим това, което е правилно, дори когато не ни се иска. Ние имаме свободна воля и Бог няма да ни принуди да правим каквото и да било. Той ни води чрез Своя Дух към това, което знае, че ще бъде добро за нас, но окончателните решения са наши. Бог иска от нас да вземаме решения, които са в съгласие с Неговата воля, а не с нашата.

Когато тези три области от живота ни – умът, волята и емоциите – бъдат обучени да се подчиняват на господството на Исус Христос и ръководството на Святия Дух, ние ще растем в зрялост като християни.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Можете да управлявате емоциите си, вместо да им позволявате те да управляват вас.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon