Уповавайте на Бога

Уповавайте на Бога

Понеже чухме за вашата вяра в Христос Исус [че уповавате на Него с цялата си човешка същност, в абсолютно доверие и сигурност в Неговата сила, мъдрост и доброта] и за любовта [която имате и показвате] към всички светии. (КОЛОСЯНИ 1:4)

Бог иска ние да разчитаме изцяло на Него и да слушаме и да се покоряваме на Неговия глас над всички други; наистина, точно това е вярата. Харесвам дефиницията за вяра, която е дадена в този стих за днес и факта, че ние уповаваме на Господа за всичко, което се отнася до самите нас.

Ние можем да разчитаме на Бога да ни държи в Неговата воля. Аз много се радвам за това, защото да се опитваме да стоим в Божията воля чрез нашите собствени сили е прекалено трудно! Аз не познавам никого, който честно да може да каже, че той или тя знае със 100 процента сигурност какво да прави всеки един ден.

Ние може да направим всичко, което знаем, за да вземаме правилни решения. Но как можем да знаем дали сме прави? Не можем да знаем. Ние трябва да се доверим на Бога да ни държи в Неговата воля, като изправя всяка изкривена пътека пред нас, и като ни държи на тесния път, който води към живот и ни държи далече от широкия път, който води до унищожение (вж. Матей 7:13).

Ние трябва да се молим така: „Господи, Твоята воля да бъде извършена в живота ми”. Аз зная някои неща за Божията воля за живота ми, но не знам всичко, така че съм се научила да стоя в мир и покой, като уповавам на Бога и се посвещавам на Него и като се моля Неговата воля да бъде извършена в мен и чрез мен.

Понякога ние мислим, че само слабите и немощните хора уповават на Него, но аз съм разбрала, че упованието е нещо добро, когато уповаваме на Бога.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Днес изцяло уповавайте на Бога.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon