Чакайте да получите мир

Чакайте да получите мир

Ще слушам [с очакване] какво ще говори Господ Бог; защото ще говори мир на народа Си. (ПСАЛОМ 85:8)

Когато Бог говори, Той ни дава дълбоко усещане за вътрешен мир, за да потвърди че посланието, което чуваме, наистина е от Него. Дори ако Той говори, за да ни смъмри, Неговият Дух наистина оставя в душите ни успокояващо чувство на утеха.

Когато нашият враг, измамникът, ни говори, той не може да ни даде мир. Когато се опитваме да разрешаваме проблемите с нашите собствени разсъждения, ние не можем да получим мир, защото „умът на плътта [който е смисъл и причина без Святия Дух] е смърт [смърт, която се състои от всички нещастия, идващи от греха тук, както и оттук нататък]. А умът на [Святия] Дух е живот и [душевен] мир [сега и завинаги]” (Римляни 8:6).

Всеки път, когато вярвате, че чувате Бог да говори или вземате решение, което се основава на нещо, което вярвате, че Той е казал, използвайте скалата за измерване на мира. Ако мирът не може да натежи повече от водителството, което сте чули, то тогава не действайте по този начин. Не трябва да обяснявате на другите хора защо нямате мир за това нещо; дори вие самите може да не знаете защо. Може просто да кажете: „Нямам мир за това точно сега, следователно не е разумно за мен да продължавам напред с него.”

Винаги чакайте докато мирът за това, което мислите, че Бог ви е насочил да правите, не изпълни душата ви. Мирът е потвърждението, че наистина чувате от Бога и че сега е правилното време да действате. Мирът ни дава увереност и вяра, която ни дава възможност да бъдем покорни на Божието водителство и насоки.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Чакайте да получите мир, преди да действате.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon