Червена светлина, зелена светлина

Червена светлина, зелена светлина

Сега ние сме освободени от Закона и сме прекратили всички отношения с него, като сме умрели за това, което някога ни е ограничавало и държало в плен. Така че сега ние не служим на [не се подчиняваме на] стария кодекс от писмени разпоредби, но [се подчиняваме на подбуждението] на Духа в обновяване [на живота]. (РИМЛЯНИ 7:6)

В живота ми е имало моменти, когато не съм била щастлива, въпреки че съм била християнка и правех всичко, което смятах, че един християнин трябва да прави. Сега поглеждам назад и осъзнавам, че една от основните причини да не съм била щастлива, е че не знаех много за вътрешния живот. Не знаех как да се вслушвам в Божия глас, който ме напътстваше отвътре чрез силата на Святия дух или как да Му се подчинявам, когато Той ме подтиква да правя или да не правя определени неща.

Сега, донякъде Святият Дух действа като пътна полиция вътре в мен. Когато върша правилните неща, получавам зелена светлина от Него, а когато върша неправилните неща, получавам червена светлина. Ако съм на път да си навлека неприятности, но не съм се ангажирала напълно да продължа в тази посока, получавам предупредителен сигнал.

Колкото повече се спираме и питаме Бога за напътствия, толкова по-чувствителни ставаме към вътрешните сигнали, които ни дава Святият Дух. Той ни говори с тих, нежен глас или с това, което аз наричам „знание“. Обърнете внимание на нежните сигнали на Святия Дух във вътрешното си същество, точно както бихте обърнали внимание на червените и зелените светлини, когато шофирате. Ако светва зелена светлина, продължете напред, а ако светва червена, спрете!


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Когато сте на нова територия, използвайте своя GPS (Божието нежно водителство).

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon