Чий глас слушате?

Чий глас слушате?

И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да вземете решение да представите телата си [всички части на тялото си, дарбите и уменията си] в жертва жива, свята (посветена и осветена), благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. (РИМЛЯНИ 12:1)

За да се покорим на днешния стих, ние трябва да изберем да дадем на Господа нашите „съставни части, дарби и умения”. С други думи ние Му предлагаме нашите тела, умове, способности и емоции. Ние трябва да бъдем внимателни да не позволяваме на дявола да използва ума ни. Човешкият ум е неговото любимо бойно поле и той ще ни обстрелва с мисли по цял ден, мисли, които ще заглушат Божия глас, ако изберем да ги слушаме. Мислите, които дяволът ни изпраща, обикновено са лукави, подмолни и измамни, за да можем лесно да им повярваме. Той лъже и ни обвинява, и ни казва всичко, което може да измисли, за да открадне радостта ни, да ограби мира ни и да ни накара да се срамуваме, да се почувстваме виновни и нищожни. Той пълни умовете ни с нечестиви мисли за другите хора. Ние не можем да го спрем да ни изпраща мисли, но можем да им се противопоставим с Христовата сила. След това можем съзнателно да насочим мислите си към Бога и към нещата, които Той ни говори.

Честно да ви кажа, има дни, в които трябва да отхвърля дузина мисли само за времето, през което се гримирам! Но благодаря на Бога, аз знам как да го направя. Вие също може да го направите. Помислете за това по следния начин: два гласа се съревновават за вашето внимание. Вие можете да се фокусирате върху единия или върху другия. Изберете да чуете Божия глас и да мислите за нещата, които Той казва, а не за нещата които ви казва врагът. Когато ние изпълним мислите си с правилните неща, погрешните няма къде да влязат.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Дайте ума си на Бога и се фокусирайте върху мислите, които Той ви говори.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon