Atmosféra uctívání

Atmosféra uctívání

Když se ke mně přiblížili zlovolníci, aby pozřeli mé tělo, moji protivníci a nepřátelé, sami klopýtli a padli. (Žalm 27,2)

Když uctíváme Boha, dáváme tím najevo, že si uvědomujeme, kým je, co pro nás udělal a co v našich životech ještě vykoná.

Při uctívání nejde o nás, vše je zaměřeno jen Boha. Nicméně ačkoli uctívání není zaměřeno na tebe, samo o sobě tě proměňuje. Když začneš Bohu v uctívání děkovat za změny, které v tobě již udělal, zjistíš, že se tyto změny začínají stále víc projevovat, a ty zakoušíš novou úroveň Boží slávy. Jinými slovy, Bůh je blízko těm, kdo ho uctívají, a vylévá svou dobrotu na ty, kdo se rozhodnou ho velebit.

Prostřednictvím uctívání dochází k osvobození. Někdy potřebujeme duševní nebo emocionální uvolnění. Když uctíváme Pána, skládáme na něj emocionální a mentální břemena, která nás tíží, a ta se pak ztrácejí v Boží nádheře a majestátu.

Doporučuji ti, abys s uctíváním začal hned ráno. Když se připravuješ na svůj den, jsi v práci nebo něco vyřizuješ, uctívej Pána. Na konci dne jej uctívej za všechno, čím tě provedl. Budeš se divit, jak se doma nebo v práci začnou věci měnit, pokud budeš mít v životě Boha na prvním místě.


Uctívání vytváří atmosféru, v níž Bůh může jednat.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon