Autorita v modlitbě

Autorita v modlitbě

A tobě dám klíče království Nebes, a cokoli svážeš na zemi, bude již svázáno v nebesích, a cokoli rozvážeš na zemi, bude již rozvázáno v nebesích. (Matouš 16,19)

Vzhledem k tomu, že nejsme jen fyzické bytosti, ale také duchovní, můžeme žít ve fyzické sféře, a přesto ovlivňovat sféru duchovní. Je to velmi jasná výsada a výhoda. Díky modlitbě můžeme vstoupit do duchovní sféry a způsobit, že se stane něco, co změní celou situaci. „Bůh je Duch“ (viz Jan 4,24), a každá odpověď, kterou potřebujeme v jakékoli situaci, je u něj.

Ježíš řekl Petrovi, že mu dá klíče království Nebes. Ke každým dveřím jsou nějaké klíče. V tomto případě ale věřím, že těmito klíči (alespoň v některých případech) mohou být různé druhy modlitby. Ježíš také Petra učil o síle svazování a rozvazování, která funguje na stejném duchovním principu.

Modlitba uvolňuje moc ke svazování a k rozvazování. Když se modlíme za vysvobození z nějakého otroctví ve svém životě nebo v životě někoho druhého, ve skutečnosti svazujeme tento problém a uvolňujeme odpověď. Modlitba svazuje zlo a uvolňuje dobro.


Ježíš nám dal moc a autoritu, abychom používali klíče království k uskutečnění Boží vůle zde na zemi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon