Bez strachu následujme Ducha svatého

Neboj se, protože já jsem s tebou, nehleď ustrašeně, protože já jsem tvůj Bůh. Budu tě posilovat, ano, budu ti pomáhat a držet tě svou spravedlivou pravicí. Izaiáš 41,10

V Bibli nacházíme úžasné povzbuzení k odvaze a smělosti v Duchu svatém. Určitě nechceme dělat nic, co není v souladu s Boží vůlí nebo Jeho načasováním. Někdy se ale bojíme vykročit ve chvíli, kdy Bůh jedná. Když nás Duch svatý vede novým směrem, tehdy se satan snaží naplnit naši mysl a pocity strachem. Používá strach, aby nám zabránil následovat Boha.

U proroka Izaiáše čteme: „Neboj se, protože já jsem s tebou…“ (Izaiáš 41,10) Pokud se něčeho bojíme a chceme být od toho svobodní, nastane okamžik, kdy se budeme muset svému strachu postavit a neutíkat před ním. Musíme se chytit Ježíšovy ruky, uvědomit si, že On je s námi a jít do toho. Žádný strach, Bůh je s námi.

Pokud jsme právě na takovém životním rozcestí, můžeme s odvahou kráčet vpřed. Nedovolme strachu a obavám, aby nás zastavily. Ruku v ruce s Ježíšem můžeme pokračovat v cestě. Nesmíme přitom zapomenout, že Bůh nás touží osvobodit z každého druhu strachu!

Modlitba

„Pane, chci Tě následovat, kamkoliv mě povedeš. Pomoz mi být odvážný a smělý, abych s Tebou mohl kráčet vpřed.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon