Běž svůj závod

Běž svůj závod

Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi… (Židům 12,1)

Pokud máme v životě běžet svůj závod a chceme naplnit Boží vůli a jeho plán, je důležité, abychom odložili veškerou tíhu i hřích a běželi s trpělivostí. Ve dnech, kdy byl tento verš napsán, běžci před závodem připravovali svá těla podobně, jako to dělají dnes. Navíc si ale také před začátkem závodu svlékli veškeré oblečení kromě bederní roušky, aby jim nic nebránilo v běhu. Pak si namazali tělo jemnými oleji.

Ve svém křesťanském životě jsme povoláni odložit vše, co by nám bránilo běžet závod, který pro nás Bůh připravil. Chceme-li svůj závod vyhrát, je navíc nezbytné, abychom byli dobře naolejováni neboli pomazáni Duchem svatým (který je často symbolizován olejem).

Ďábel se nás mnoha způsoby snaží svést a zabránit nám v intimním vztahu s Bohem. Nechce, abychom žili v poslušnosti. Kolem nás existuje mnoho věcí, které nás rozptylují a kladou na nás nejrůznější požadavky. Pod Božím vedením se ale můžeme zbavit všeho, co nám brání v cestě. Zaměř svůj pohled na cíl a nauč se říkat „ne“ věcem, které tě rozptylují a brání ti v naplnění tvého potenciálu.


Rozhodni se, že nedovolíš žádné věci, aby ti bránila v naplnění Božího plánu pro tvůj život.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon