Bohu za záleží srdci

Bohu za záleží srdci

Víc než cokoliv jiného střež své srdce, protože z něj vycházejí prameny života. (Přísloví 4,23)

Naše srdce reprezentuje naši mysl a nejhlubší části naší bytosti. Je důležité, abychom Bohu sloužili s čistým srdcem. Člověk může dělat správné věci, a přesto je nedělat se správným postojem v srdci. Tak jako král Amasjáš. V Písmu je řečeno, že činil vše, co je správné, jeho srdce ale nebylo v pořádku, a to se Bohu nelíbilo (viz 2. Paralipomenon 25,2).

Udělat si čas a v pravdě zkoumat vlastní motivy může být bolestivou zkušeností, která je ale nesmírně cenná. Sloužit Bohu s celým srdcem je něco, co nás k němu přibližuje.

Bible říká, že nemáme činit dobré skutky před lidmi, aby nás viděli. Stejně tak se nemáme modlit kvůli tomu, abychom udělali dojem na ostatní lidi. Jestliže to, co děláme, děláme pro Pána, pak naše odměna přijde od něho.

Udělej si čas na modlitbu, pečlivě zkoumej vše, co děláš, a popros Boha, aby ti ukázal, pokud některá ze tvých pohnutek není v pořádku. Jestli ti ukáže nějaký nedostatek, pak můžeš s Boží pomocí udělat změnu. To, co děláš, dělej kvůli tomu, že skutečně věříš, že je to Boží vůle pro tebe. Dělej to proto, abys oslavil Boha. Když budeš jednat takto, dostaneš se do ještě bližšího a intimnějšího vztahu s ním.


Boha víc zajímá, proč věci děláme, než to, co ve skutečnosti děláme. Lidé vidí naše činy, Bůh ale vidí naše srdce!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon