Boží načasování je vždy správné

Boží načasování je vždy správné

Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A vytrvalost ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. (Jakub 1,2–4)

Bůh v zákulisí neustále pracuje na svém dokonalém plánu pro náš život, i když si to někdy neuvědomujeme. Přestože máme tendenci chtít rychlé výsledky, budování charakteru vyžaduje čas a trpělivost.

Bible říká, že vytrvalost je cestou pro Boží důkladné dílo v našich životech. Když čekáme na Boha, buduje nás a činí nás úplnými, aby nám nic nescházelo. Zjistila jsem, že trpělivost je víc než jen schopnost čekat; je to schopnost čekat a mít u toho dobrý postoj. Toto praktické ovoce Ducha svatého pochází z úzkého vztahu s Bohem a projevuje se v klidném a pozitivním postoji navzdory okolnostem.

Boží načasování obvykle není naším načasováním. My spěcháme, ale Bůh ne. Někdy si vezme čas, aby udělal věci správně – položí pevný základ, a teprve pak staví budovu. Jsme Boží stavbou ve výstavbě. On je hlavní Stavitel a dobře ví, co dělá.


Když jsi netrpělivý, pamatuj, že Boží načasování je vždy dokonalé!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon