Boží největší touha

Boží největší touha

Hle, ta panna otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, což v překladu znamená: „Bůh s námi.“ (Matouš 1,23)

Ježíš přišel na svět, aby nás vykoupil z našich hříchů a abychom mohli poznat Boha a prožít nádherné věci, které pro nás připravil. Chce s námi mít blízké společenství a přeje si, abychom ho pozvali do každé oblasti svého života. To je důvod, proč jedno z Božích jmen, Immanuel, znamená, „Bůh s námi“. On chce být s námi a chce být důvěrně zapojen do našeho života. Chce, abychom znali jeho hlas a následovali ho.

Boží vůlí je, abychom ho jasně slyšeli. Nechce, abychom žili ve zmatku nebo strachu. Máme být rozhodní a žít v bezpečí a svobodě. Chce, aby každý z nás naplnil své povolání a v plnosti kráčel podle Božího plánu.

Ano, Boha můžeme slyšet osobním a intimním způsobem. Hloubka našeho osobního vztahu s ním je založena na intimní komunikaci s ním. On k nám mluví, aby nás vedl, osvěžoval, napravoval a vždy znovu obnovoval.

Prvním krokem ke slyšení kohokoli včetně Boha je naslouchání. Nakloň k němu ucho a buď zticha. On k tobě bude mluvit a ukáže ti, jak moc tě miluje. Bůh chce naplnit tvé potřeby a udělat víc, než si dokážeš představit (viz Efezským 3,20). Nikdy tě neopustí a nezřekne se tě (viz Židům 13,5). Naslouchej mu a následuj ho po všechny dny svého života.

Patříš Bohu, jsi jednou z jeho ovcí, a ovce znají pastýřův hlas; hlas námezdníka však následovat nebudou (viz Jan 10,14–15). Můžeš slyšet Boha, je to součástí tvého dědictví jako křesťana. Nikdy nevěř opaku!


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Božím darem pro tebe je nový život naplněný spravedlností, pokojem, radostí a intimitou s ním.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon