Boží poselství se k tobě dostane

Boží poselství se k tobě dostane

Uposlechni Hospodina, svého Boha, a plň jeho příkazy a ustanovení, která ti dnes přikazuji. (5. Mojžíšova 27,10)

Bůh k nám někdy mluví prostřednictvím jiných lidí. Vzpomínám si na konkrétní období, kdy ke mně Bůh ohledně jistého problému v mém životě mluvil prostřednictvím Davea. Když o tom Dave se mnou začal mluvit, byla jsem naštvaná. On mi ale řekl: „Udělej si s tím, co chceš. Já ti jen vyřizuji, co mi, jak věřím, Bůh ukázal.“ Nesnažil se mě přesvědčit, že to, co řekl, je pravda; prostě předal, co mu Bůh řekl. Během následujících tří dnů mi Bůh ukazoval, že slovo, které Daveovi dal, bylo správné. Prolila jsem mnoho slz, protože jsem se styděla přiznat, že Dave měl pravdu!

Díky slovu poznání, které mi Bůh dal prostřednictvím manžela, jsem dokázala pochopit, co je důvodem problémů v určité oblasti mého života. Už dříve jsem se na tu situaci Boha ptala, nedostávala jsem ale žádné odpovědi. Pak Dave přinesl odpověď, kterou jsem potřebovala, ale mně se to nelíbilo, protože mě jeho slova usvědčovala z hříchu odsuzování a pomlouvání. To, že jsem to nechtěla slyšet, byl asi důvod, proč ke mně Bůh promluvil přes prostředníka. Věděl totiž, že sama bych to od něj nedokázala slyšet.

Dopad této zkušenosti na můj život je neocenitelný. Kdyby Bůh jednal přímo se mnou, jistě bych se poučila, jeho lekce by ale nejspíš nebyla tak účinná, jako když ke mně mluvil skrze Davea.

Buď otevřený a ochotný slyšet Boha, když k tobě promlouvá přes důvěryhodné osoby, které slyší jeho hlas a milují tě natolik, že ti vyřídí slova, která ti chce sdělit.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Pros Boha každý den, aby k tobě mluvil kdykoli a prostřednictvím kohokoli se rozhodne.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon