Buď Bohu každý den blíž

Buď Bohu každý den blíž

Neboť toto je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já ho vzkřísím v poslední den. (Jan 6,40)

Život křesťana by nikdy neměl spočívat jen v dodržování pravidel a plnění seznamu požadavků. Ano, Bůh nám dává pokyny a instrukce pro život, nemají to ale být náboženské povinnosti; jsou to principy pomáhající nám objevit radostný život přetékající hojností, který nám Ježíš daroval svou smrtí na kříži.

Bůh si přeje, abys opustil náboženství a vstoupil do hlubokého, úzkého a důvěrného vztahu s ním. Právě to znamená žít v Boží blízkosti. On není nějaké vzdálené božstvo, zákonické, chladné a nedosažitelné. Bůh je náš nebeský Otec, který nás bezpodmínečně a bezvýhradně miluje.

Bez ohledu na to, co se stalo ve tvé minulosti, a bez ohledu na to, kolikrát jsi selhal a jaké slabosti máš, můžeš žít v blízkém vztahu s Bohem. On ti odpustí. Přinese ti útěchu. Půjde s tebou, kamkoli půjdeš. A nikdy na tebe nezapomene ani tě neopustí.

Bůh tě miluje víc, než si dokážeš představit. Jediné, co musíš udělat, je přijmout dnes jeho lásku.


Být každý den blíž Bohu jednoduše znamená každý den přijímat jeho lásku a učit se milovat ho na oplátku.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon