Buď použitelný

Buď použitelný

Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. (Římanům 12,1)

Pokud jsi věřící, byl tvůj život zasvěcen Bohu. Jsi oddělen pro jeho použití. Nepatříš sám sobě, jsi součástí něčeho většího. Je úžasné vědět, že naše životy nám nepatří; byli jsme koupeni za velkou cenu (viz 1. Korintským 6,20). Patříme Bohu, a náš život má v něm velký smysl!

Jak se přibližujeme k Bohu, zjišťujeme, že mu patříme, že jsme jeho životními partnery a že bychom se mu měli denně dávat k dispozici.

Já jsem mnoho let strávila jsem tím, že jsem se modlila, aby mi Bůh dal to, co jsem chtěla. „Bože, kdybys mi dal to či ono, byla bych šťastná.“ Bůh mi ale ukázal, že radost přichází, když přenechám své plány jemu. Místo abych ho prosila, aby udělal to, co chci já, začala jsem se učit ptát, co chce pro můj život on.

Bůh jednoduše vyžaduje, abychom mu byli k dispozici a byli použitelní. To může udělat každý z nás! Můžeme odevzdat život Bohu a důvěřovat mu, že pro naši budoucnost vypracuje dobrý plán.


Možná nedostaneme vše, co chceme. Pokud ale budeme důvěřovat Bohu, uvědomíme si, že to, co připravil pro náš život, je velkolepější než cokoli, co si dokážeme představit.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon