Buď trpělivý

Buď trpělivý

A vytrvalost ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. (Jakub 1,4)

Jakub nás učí, že se můžeme radovat i ve složitých situacích, protože víme, že zkoušení víry působí vytrvalost. Zjistila jsem, že zkoušky, jimiž jsem prošla, mi ve výsledku opravdu přinesly vytrvalost. A ještě předtím vynesly na povrch spoustu všelijakého harampádí, například pýchu, vztek, vzpouru, sebelítost, nespokojenost a mnoho dalších věcí. S Boží pomocí musíme těmto bezbožným vlastnostem čelit a vypořádat se s nimi, protože brání trpělivosti a jinému dobrému ovoci, jako je laskavost, láska, pokora a podobně.

Bible mluví o očištění, posvěcení a oběti. To nejsou populární slova, jsou to ale věci, které potřebujeme, aby se náš charakter stal podobným Ježíšovu. Bůh touží nás udělat dokonalými, aby nám nic nescházelo. Chce, abychom nesli hojné plody spravedlnosti, což je obvykle spojeno s tím, že musíme projít situacemi, které sice nejsou příjemné, nakonec nám ale pomohou stát se zralejšími.

Dlouho jsem se v životě potýkala s těžkostmi. Nakonec jsem se naučila, že Bůh dokáže vše použít pro mé dobro. Přeje si, abych se mu odevzdala a řekla: „Bože, důvěřuji ti. Věřím, že až tato obtížná situace skončí, budu lepším člověkem, než jsem byla předtím.“


Bez ohledu na to, čím procházíš, věř Bohu, že jsi mu každým dnem blíž!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon