Buď věřícím, který věří

Buď věřícím, který věří

Proto, jak praví Duch Svatý: „Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při onom rozhořčení v pustině…“ (Židům 3,7–8)

Ve třetí kapitole listu Židům vidíme dva špatné postoje srdce – zatvrzelé srdce a nevěřící srdce. Na poušti zatvrzelé srdce způsobilo vzpouru izraelského lidu. Člověk se zatvrzelým srdcem nemůže snadno uvěřit Bohu, což je velký problém, protože všechno, co přijímáme od Boha, přichází prostřednictvím víry. Abychom od něho něco dostali, musíme k němu přijít v jednoduché dětské víře a prostě mu věřit.

Nazýváme se věřícími, pravdou ale je, že existuje i mnoho věřících, kteří nevěří. Dlouho jsem byla jednou z nich. V dětství jsem byla tak zraněná, že se mé srdce stalo velmi zatvrzelým a Bůh musel v mém životě udělat průlom.

Dokonce i Mojžíš se během putování pouští dostal do okamžiku, kdy jeho srdce váhalo, zda věřit Bohu. Proto je důležité si zachovat duchovní citlivost, abychom mohli pohotově věřit a každý den chodili ve víře. Můžeme se rozhodnout, že si budeme dávat pozor, abychom přecházeli od víry k víře a nezamotali se do pochybností nebo nevíry. Srdce plné víry je nezbytným předpokladem pro blízký vztah s Bohem.


Ježíš chce obnovit tvou duši včetně tvých emocí. Pozvi jej do všech oblastí svého života, i tam, kam se nikdo jiný nedostane. Požádej ho, aby tě proměnil v člověka, který bude mít stejné srdce jako on. 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon