Buďme o krok před ďáblem

Blahoslavený muž, který snáší zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Jakub 1,12

Věřím, že jedinou cestou, jak být o krok před ďáblem, je pochopit pokušení a rozhodně se mu vzepřít. V listu Jakuba 1,12 čteme: „Blahoslavený muž, který snáší zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane věnec života…“ Snášet zkoušku znamená projít jí, aniž bychom se vzdali. Také to znamená obstát navzdory ďáblovým útokům.

Vytrvat také znamená projít zkouškou, aniž by se náš postoj či vydanost jakkoliv změnily. Ježíš ve zkoušce s lidmi nejednal jinak než obvykle. Pokud jsme duchovně zdraví, budeme jednat stejně jako On.

Ježíš velmi dobře ví, co prožíváme, když procházíme zkouškou. Někdy určité zkoušky dovolí, aby nám ukázal, ve kterých oblastech jsme ještě slabí, a dal nám možnost v nich zvítězit. Jediným způsobem, jak můžeme přijmout všechno, co pro nás Ježíš má, je, stát se tím, kým nás stvořil. Tuto zralost získáme, když obstojíme ve zkouškách.

Pojďme učinit rozhodnutí, že budeme trpěliví a s Boží milostí obstojíme ve zkouškách. Pak budeme o krok před ďáblem.

Modlitba

„Duchu svatý, věřím, že jsi se mnou i v období zkoušek a pomáháš mi být trpělivý a pevně stát, abych mohl být o krok před ďáblem.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon