Buďme odlišní

Milovaný, nenapodobuj zlé, ale dobré. Kdo činí dobře, je z Boha; kdo činí zle, Boha neviděl. 3. Janova 1,11

Lidé ze světa nás někdy chtějí přimět, abychom byli jako oni. Výraz „napodobovat“ znamená být podobný tvarem nebo charakterem, přizpůsobit své chování způsobům či zvyklostem většiny.

V listu Římanům 12,2 čteme: „A nepřipodobňujte se tomuto věku…“ V 1. kapitole 3. Janovy epištoly je napsáno, že nemáme napodobovat zlé, ale dobré. Tedy to, co pochází od Boha.

Lidé se vždycky budou snažit zformovat nás podle svých představ. Částečně tomu tak je v důsledku jejich vlastní nejistoty. Cítí se lépe, když ještě někdo jiný jedná stejně jako oni. Velmi málo lidí je schopných být sami sebou a zároveň nechat ostatní, aby byli takoví, jací mají být.

Umíš si představit, jak úžasný by byl náš svět, kdybychom se toto všichni naučili? Každý by se cítil dobře ve vlastní kůži a nechal by ostatní, aby byli sami sebou. Nikdo by se nesnažil připodobňovat se k druhým a napodobovat je.

Mám tu dnes povzbuzení: Pojďme věřit, že můžeme napodobovat Krista a být jiní než tento svět!

Modlitba

„Duchu svatý, dej, abych se nechytil do pasti připodobňování se k tomuto světu. Pomoz mi napodobovat dobro a žít jako Ježíš Kristus.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon