Bůh Je Na Vaší Straně

Bůh je na vaší straně

Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! Ať nad tebou Hospodin rozjasní svou tvář a je ti milostiv! Ať k tobě Hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem! Numeri 6,24–26

Naším úkolem je do životů lidí promlouvat slova povzbuzení. Musíme znovu oživit biblické požehnání z Numeri 6,24–26: „Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! Ať nad tebou Hospodin rozjasní svou tvář a je ti milostiv! Ať k tobě Hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem!“

Jinými slovy, Bůh se na vás usmívá. Přemýšlejte o tom. Pokaždé, když se na někoho usmějete, jako kdybyste říkali: „Jsem na tvé straně. Přijímám tě. Jsi báječný.“

Bůh je na vaší straně a usmívá se na vás. Miluje vás! Tato skutečnost musí být tak hluboce zakořeněná ve vašem srdci, že vám ji nic nebude moci vzít.

Pokud jsme zakořeněni v Boží lásce, můžeme s jeho pomocí zůstat stát ve víře a chodit v poslušnosti vůči Bohu.  Bez jeho pomoci a z vlastních sil však nebudeme schopni konat dobré skutky. Potřebujeme znát Boží slovo, abychom věděli, kým jsme v Kristu.

V Žalmu 18,20 David říká: „Bůh si mě oblíbil.“ David nebyl dokonalý, věděl však, že v něm Bůh nalezl zalíbení. Bůh má zalíbení i ve vás. Ať tato pravda pronikne do vašeho srdce. Otec se na vás usmívá a velmi vás miluje. Je na vaší straně!


Můžete se začít modlit

„Bože, děkuji Ti, že mě miluješ a jsi na mé straně. Děkuji, že se na mě usmíváš. Tvá láska proměnila můj život. Vím, že mě budeš i nadále proměňovat, zatímco porostu v Tobě.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon