Bůh má odpovědi, které potřebuješ

Bůh má odpovědi, které potřebuješ

Kéž ti Hospodin odpoví v den soužení, kéž ti poskytne bezpečí jméno Boha Jákobova. (Žalm 20,2)

Pokud jsi někdy byl ve vztahu, musel jsi hospodařit s penězi, chodil jsi do zaměstnání, snažil ses objevit a naplnit Boží záměr pro svůj život nebo jsi usiloval o duchovní růst, pak ses pravděpodobně setkal s určitými problémy. Problémy jsou součástí života. Jakmile se zbavíš jednoho, s největší pravděpodobností se objeví nějaký další! To se týká každého z nás. Můžeme růst a rozvíjet svou schopnost problémům čelit, vydržet je, být neochvějní a žít ve vítězství, přesto se vždy s nějakým problémem budeme potýkat.

Jenom Bůh má řešení všech životních problémů. Takže mu své problémy odevzdej – je to to nejlepší, co můžeš udělat. Potřebuješ se k nim přestat v mysli vracet, přemítat o nich a mluvit. Musíš se jednoduše uvolnit a předat své problémy Bohu, aby se o ně postaral. Pokud se naučíš mu odevzdat svůj stres a obtížné situace, budeš moct v životě zažívat skutečnou radost, lidé se ve tvé přítomnosti budou cítit lépe a ty budeš šťastnější a spokojenější.

Bůh může v jediném okamžiku udělat víc, než my dokážeme za celý život snažení a bojů. Může k tobě během jednoho okamžiku promluvit a úplně obrátit situaci, jediné slovo od něho může všechno vyřešit. Pro Boha není žádná věc příliš velká, zároveň však není nic příliš malé na to, aby se o to nemohl postarat. Záleží mu na všem, co se týká tvého života. Proto mu vydej své problémy a dovol, aby přinesl do tvého života řešení, která potřebuješ.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Dej Bohu své problémy a dovol mu, aby ti dal svá řešení.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon