Bůh má plán

Bůh má plán

Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji, a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. (Jeremjáš 29,11)

Pokud máš o sobě špatné představy, jistě to již nepříznivě ovlivnilo tvou minulost. Můžeš ale přijmout uzdravení a nedovolit, aby se minulost opakovala. Vyzývám tě, abys opustil to, co je za tebou, včetně jakýchkoli negativních myšlenek, které sis pěstoval o sobě samém. Vykroč směrem, který pro tebe připravil Bůh.

Bůh má pro každého z nás dobrý plán a připravil také konkrétní způsob a perfektní načasování, kdy chce tyto věci uskutečnit. Přesto ne všichni prožíváme naplnění jeho plánů. Mnohokrát žijeme hluboko pod standardem, který pro nás Bůh připravil, abychom se v životě mohli radovat.

Léta jsem neuplatňovala práva a výsady, které mi jako Božímu dítěti patří. Byla křesťankou a věřila jsem, že až zemřu, půjdu do nebe, nevěděla jsem však, že mohu nějak změnit věci, týkající se mé minulosti, nebo udělat něco pro svou přítomnost či budoucnost. Měla jsem sama o sobě špatnou představu, a to ovlivňovalo můj každodenní život stejně jako můj výhled do budoucnosti.

Můžeš přijmout Boží lásku, a na základě této lásky začít milovat a přijímat sám sebe. Přijmi jeho ujištění a věz, že Bůh tě proměňuje a činí tě tím, čím tě chce mít. Pak se budeš moct radovat právě na tom místě, kde se dnes na své cestě k plné duchovní zralosti nacházíš.


Dovol Bohu, aby byl Bohem tvého života. Posaď ho na místo řidiče. On ví, co dělá.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon