Bůh mluví konkrétně

Bůh mluví konkrétně

Pokud uposlechnou a budou mu sloužit, dovrší v blahobytu své dny, v potěšení svá léta. (Job 36,11)

Dave a já s Bohem pravidelně konzultujeme mnoho věcí. Ptáme se ho, jak jednat s lidmi, jak se chovat v různých situacích, jak se postavit k událostem a k okolnostem. Naší nepřetržitou modlitbou je: „Co máme nyní dělat? Jak se postavit k této situaci?“

Každý týden stane mnoho věcí, v nichž se musíme s Davem rychle zorientovat a udělat rozhodnutí, která budou v souladu s Boží vůlí. Pokud v pondělí neposlechneme Boha, můžeme již v pátek čelit velkému zmatku. Proto jsme se rozhodli, že nebudeme žít v neposlušnosti.

Mnoho lidí hledá konkrétní Boží vůli pro svůj život a přemýšlí, co pro ně Bůh připravil. Ptají se například: „Pane, mám vzít tuhle práci, nebo chceš, abych hledal jinou? Chceš, abych udělal tohle, nebo chceš, abych se raději věnoval jiným věcem?“ Věřím, že nám Bůh dává konkrétní směrování, na něž se ho ptáme. Ještě více ho však zajímá naše poslušnost vůči jeho obecné vůli pro náš život, kterou nacházíme v jeho Slově.

Týká se to například toho, být vděčný za všech okolností a v jakékoli situaci, nestěžovat si, být spokojený s tím, co máme, a také ovoce Ducha svatého či odpouštění těm, kdo nás zraňují nebo nás zklamali.

Pokud se neřídíme pokyny, které nám Pán dává v Písmu, nebudeme schopni slyšet jeho pokyny týkající se jeho konkrétní vůle pro náš život. Pokud chceš slyšet Boha stále jasněji a chceš následovat jeho vůli pro svůj život, nezapomeň, že tvou prioritou má být poznávání a následování jeho všeobecné vůle, která je zapsána v jeho Slově. Pak budeš schopen snáze slyšet Boží hlas i ohledně konkrétních otázek svého života.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Dělej to, co ti Bůh ukázal, a když něco nevíš, zeptej se ho a on ti to zjeví.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon