Bůh mluví pomocí otevřených dveří

Bůh mluví pomocí otevřených dveří

Toto praví ten Svatý, ten Pravý, který má klíč Davidův; když on otevírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře… (Zjevení 3,7)

Někdy Bůh mluví pomocí otevřených nebo zavřených dveří pro věci, které chceme dělat. Pavel a Silas se pokoušeli jít do Bithynie, kázat tam evangelium a sloužit tamním lidem, Ježíšův Duch jim v tom ale zabránil (viz Skutky 16,6–7).

Nevíme přesně, jak k tomu došlo, je možné, že prostě ztratili pokoj. Domnívám se ale, že se do té provincie skutečně snažili dostat, a Bůh jim v tom nějakým způsobem zabránil.

S Davem jsme se ze zkušeností naučili, že Bůh může otevřít určité dveře, které pak nikdo nedokáže zavřít. Může ale také dveře zavřít, a pak je nikdo nedokáže otevřít.

Modlím se, aby nám Bůh otevřel pouze ty dveře, jimiž chce, abychom prošli. Já si mohu upřímně myslet, že určité rozhodnutí je správné, ačkoli to tak ve skutečnosti není. V takovém případě věřím Bohu, že dveře, které by byly chybou, jednoduše zavře.

Strávila jsem roky života snahou uskutečnit věci, které jsem sama chtěla. Výsledkem byla frustrace a zklamání. Mnohem klidnější a příjemnější je splnit svůj úkol, a pak jednoduše důvěřovat Bohu, že otevře dveře, které odpovídají jeho plánu pro nás, a pevně zavře ty, které pro nás nejsou. Bůh tě miluje a můžeš si být jistý, že ti ve správný čas otevře ty správné dveře.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nesnaž se ničeho dosáhnout na vlastní pěst. Důvěřuj Bohu, že ti otevře správné dveře a ty špatné zavře.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon