Bůh nás miluje natolik, že nás proměňuje

Bůh nás miluje natolik, že nás proměňuje

Kdo vydrží den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže? Vždyť on je jako zlatníkův oheň a pradlákův louh. (Malachiáš 3,2)

Bůh používá svůj očišťující oheň, aby nás změnil a udělal nás takové, jaké nás chce mít. Vím, že není snadné se změnit. Studuji Boží slovo již více než třicet let, a stále musím pracovat na mnoha věcech a dovolit Bohu, aby mě proměňoval. Pořád nejsem tam, kde bych měla být, ale díky Bohu, již nejsem tam, kde jsem bývala.

Jestliže jsme tvrdohlaví nebo nejsme ochotni činit pokání, když nám Boží očišťující oheň zjeví chování, které potřebujeme změnit, pak se projeví neústupnost jeho lásky. Dovol, abych to vysvětlila. Víme, že Bůh je láska a je žárlivě milující. Nechce, aby cokoli v nás obsadilo místo, které patří jen jemu. Nicméně on sám je ve své lásce dostatečně žárlivý a neústupný, proto s námi nepřestane jednat, dokud v nás nedosáhne svého. Láska (Bůh) nám ukáže i věci, které nechceme vidět. Jedině tak nám může pomoct stát se tím, čím máme být.

Oheň spaluje všechny nečistoty a vše, co zůstává, zapaluje pro Boží slávu. Velká část staré Joyce Meyer shořela v Božím ohni. Nebylo to rozhodně jednoduché, ale to stálo za to.

Očišťující Boží oheň může přijít různými způsoby. Můžeš cítit v srdci nutkání, abys něco přestal dělat a začal dělat něco jiného; můžeš se cítit usvědčen, když k tobě Bůh promlouvá prostřednictvím svého Slova nebo slyšíš jeho hlas přímo ve svém duchu. Ať už to bude vypadat jakkoli, Bůh do tvého života přijde s očišťujícím ohněm. A když přijde, nebraň se. Věř mu a nech jeho oheň působit.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh tě proměňuje každý den, a dnes jsi lepší, než jsi byl včera.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon