Bůh nás pročišťuje

Bůh nás pročišťuje

Posadí se jako zlatník a čistič stříbra, pročistí syny Léviho, přečistí je jako zlato a stříbro a budou Hospodinu přinášet spravedlivé přídavné oběti… (Malachiáš 3,3)

Když se ohlédnu zpět na minulá léta, vidím, že jsem s Bohem prošla fascinující cestu. Skutečně mě změnil a nadále mě každý den proměňuje. V okamžiku, kdy jsem přijala plnost Ducha svatého, jsem měla v duši (mysli, vůli, emocích) chaos a zažívala jsem mnoho problémů. Neměla jsem tušení, co se v mém životě stane. Žádala jsem Boha o změnu, vůbec jsem ale nevěděla, že změnit se musím já!

Bůh začal s procesem obnovy uvnitř mě a postupoval pomalu, vytrvale, a vždy takovou rychlostí, jakou jsem byla schopná vydržet. K naší proměně Bůh používá očisťující oheň, přičemž vždy dbá na to, abychom v něm neshořeli. Nechává jej hořet tak dlouho, dokud při pohledu na nás nevidí svůj vlastní odraz. Teprve pak může oheň bezpečné vypnout, i když i nadále budeme ještě potřebovat průběžné úpravy.

Bůh mě učil trpělivosti v situacích, v nichž jsem mohla buď prokázat trpělivost, nebo reagovat špatným způsobem. Poměrně často jsem se chovala špatně, Duch svatý mě ale usvědčoval, učil mě a dával mi touhu žít pro Boží slávu. Krůček po krůčku jsem se postupně měnila v jedné oblasti, pak v další. Mezi jednotlivými bitvami jsem si obvykle trochu odpočinula. Často jsem si myslela, že jsem snad konečně složila maturitu; pak se ale hned objevilo něco dalšího, co jsem se musela naučit.

To je způsob, jak nás Duch svatý mění. Měj otevřené srdce pro jeho vedení, uši otevřené pro jeho hlas a poslouchej, co ti říká. Brzy zjistíš, že tě neustále proměňuje, aby ses stal takovým, jakého tě stvořil.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nenech se odradit, když ti Bůh ukáže oblasti, které ve svém životě musíš změnit.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon