Bůh požehná poslušnost

Bůh požehná poslušnost

Nyní tedy, budete-li mne opravdu poslouchat a budete-li zachovávat moji smlouvu, budete mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, i když moje je celá země. (Exodus 19,5)

Boží milost a moc jsou nám k dispozici. Bůh nás uschopňuje a dává nám pomazání Ducha svatého, abychom mohli dělat, co nám nařizuje. My se ale někdy tvrdošíjně držíme vlastního původního plánu navzdory tomu, že on nám ukazuje jinou cestu. Jenže pokud děláme něco, co on neschválil, není povinen dávat nám energii, abychom to mohli vykonat. My se pak vedení Ducha svatého snažíme nahradit vlastní silou, a ve výsledku zažíváme frustraci, stres, vyhoření a ztrátu sebeovládání – jen proto, že jsme ignorovali pobídky Ducha svatého.

Mnozí lidé jsou ve stresu a prožijí vyhoření, protože jdou vlastní cestou, místo aby následovali cestu Boží. Jdou jiným směrem, než je Bůh vede, a dostávají se do stresových situacích. Uprostřed své neposlušnosti vyhoří, usilovně se ale snaží dokončit to, co začali mimo Boží záměr, a přitom neustále volají k Bohu, aby jim požehnal.

Bůh je naštěstí milosrdný a pomáhá nám i uprostřed našich chyb. Nedává nám však svou sílu a energii proto, abychom jednali v neposlušnosti. Pokud budeš stále následovat Ducha svatého, vyhneš se mnoha stresovým situacím.


Víc poslušnosti vždy znamená méně stresu! 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon