Bůh se o tebe stará

Bůh se o tebe stará

Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. (1. Petrova 5,7)

Starosti, úzkostlivost a obavy nepřinášejí do našeho života nic pozitivního. Nejsou řešením našich problémů. Neprospívají našemu zdraví a brání nám růst v Božím slově.

Jedním ze způsobů, jak satan krade Boží slovo z našeho srdce, jsou starosti. Bible říká, že své starosti máme uvrhnout na Boha, a to děláme v modlitbě. Sami si se svými problémy nedokážeme poradit, nejsme na to stavěni. Bůh nás stvořil, abychom na něm byli závislí, předkládali mu své problémy a dovolili mu, aby nám s nimi pomohl.

Není moudré brát na sebe břemeno starostí o svůj život. Pokud si držíme své starosti, je to vlastně projev pýchy. Ukazujeme tím přesvědčení, že jsme schopni řešit své problémy sami a že Pána nepotřebujeme.

Pokud se ale opřeme o Pána, dáváme tím najevo svou pokoru. Starosti, úzkostlivost a obavy nejsou projevem důvěry v Boha. Už jejich existence je důkazem, že se snažíme o sebe postarat ve své vlastní síle.

Za všechno se modli a ničeho se neboj. Tvůj život pak bude mnohem šťastnější.


Obavy jsou jako houpání v houpacím křesle: zaměstnávají tě, ale nikam tě nedostanou!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon