Bůh tě slyší, když se modlíš

Bůh tě slyší, když se modlíš

Odstupte ode mě, všichni činitelé nepravosti! Hospodin slyšel můj pláč. Hospodin vyslyšel mou úpěnlivou prosbu, Hospodin přijal mou modlitbu. (Žalm 6,9–10)

Když se modlíme, Bůh nás slyší a odpovídá nám. Je důležité, abychom si tím byli jisti stejně jako David, když psal tyto verše. Pokud víš, že Bůh je na tvé straně a že ti pomůže zvítězit v životních bitvách, můžeš žít s důvěrou. Nejsi sám, Bůh je s tebou!

Čtení žalmů je skvělý způsob, jak naslouchat Bohu. Bůh k nám mluví prostřednictvím svého Slova a žalmy jsou v dobách nesnází obzvláště povzbuzující. Až je budeš číst, ber si jejich obsah osobně. Nepřemýšlej o nich, jako by byly pro někoho jiného. Ber to tak, že jsou osobním Božím dopisem pro tebe. Bůh chce, abys věděl, že pro tebe má dobrý plán, a bez ohledu na to, kdo se proti tobě postaví, je vždy na tvé straně. On vysvobodil Davida od jeho nepřátel, a pokud mu budeš důvěřovat, udělá totéž i pro tebe.

Zůstaň v pokoji a děkuj Bohu, že ve tvém životě jedná. Mohu tě ujistit, že na tebe nezapomněl. Jeho odpověď na tvé modlitby se nezpozdí. Možná nepřijde brzy, ale jistě nepřijde pozdě! Měj svou vizi před sebou a nevzdávej se.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh ti pošle svou pomoc, podpoří tě a posílí.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon