Bůh uspokojí tvé touhy

Bůh uspokojí tvé touhy

Jako laň dychtí po vodních tocích, tak má duše dychtí po tobě, ó Bože! Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu! Kdy předstoupím, abych se ukázal před Boží tváří? (Žalm 42,2–3)

Mnoho let jsem chodila do církve, upřímně jsem milovala Boha, a přitom jsem vůbec nevěděla, že ke mně chce mluvit. Dodržoval jsem všechna náboženská pravidla a svátky a každou neděli chodila do církve. Dělala jsem všechno, co jsem v té době uměla, ale k uspokojení mé touhy po Bohu to nestačilo.

I kdybych veškerý volný čas strávila v církvi nebo na setkáních určených studiu Bible, mou žízeň po hlubším vztahu s Pánem by to neuhasilo. Potřebovala jsem s Bohem mluvit o své minulosti, a on se mnou potřeboval mluvit o mé budoucnosti. Nikdo mě však neučil, že Bůh chce mluvit přímo se mnou. Nikdo mi nenabídl řešení pro mou hlubokou duchovní touhu.

V Bibli jsem se dočetla, že Bůh k nám chce promlouvat a uspokojovat naši touhu po jeho přítomnosti a působení v našem životě. Má pro náš život své plány, které nás povedou k pokoji a spokojenosti. Chce, abychom pomocí jeho vedení získali poznání a porozumění, kdo je a jaká je jeho vůle.

Boha zajímá vše, co se tě týká, a jeho plánem je, být intimně zapojen do každého aspektu tvého života. To, že jsem poznala tuto pravdu a uvěřila jí, proměnilo mou cestu s Bohem. Z náboženské povinnosti se stalo skutečné dobrodružství.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Zkus být část svého tichého času s Bohem opravdu zticha! Buď v tichosti a naslouchej Bohu, co ti chce sdělit.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon