Bůh ví, co potřebuješ

Bůh ví, co potřebuješ

Navraťte se do pevnosti, vězňové mající naději. Dnes také oznamuji: Dvojnásobně ti odplatím. (Zacharjáš 9,12)

Jednoho dne jsem byla emocionálně na dně, protože jistí lidé se ke mně a Davovi chovali nespravedlivě a nečestně. Byla jsem kvůli tomu sklíčená. Seděla jsem v letadle a rozhodla jsem se číst Bibli. Když jsem ji otevřela, ze stránky na mě úplně vyskočila slova tohoto verše z proroka Zacharjáše 9,12.

Když jsem si ten verš přečetla, má víra se dostala na novou úroveň. Byla jsem si jistá, že Bůh mluví do mé situace. Věděla jsem, že pokud se nevzdám naděje a zachovám si správný postoj, dočkám se dne, kdy mi Bůh vrátí dvojnásobek toho, co mi bylo dnes vzato.

Stejného dne o rok později Bůh vykonal neuvěřitelné dílo a prokázal nám svou věrnost tím, že nám dal dvojnásobek toho, co nám bylo nespravedlivě vzato. A vrátil nám to prostřednictvím těch lidí, kteří nás o to dříve připravili!

Duch svatý přesně ví, co potřebuješ. Toho dne jsem otevřela Bibli a očekávala jsem, že Bůh ke mně promluví a pomůže mi v mé situaci. On ale překonal i má největší očekávání. Nejenže mě utěšil, ale také nahradil mou ztrátu. Tento verš i všechny ostatní verše jsou zaslíbeními, pomocí nichž k nám Bůh mluví.

Kdykoli potřebuješ útěchu nebo hledáš směr pro svůj život, obrať se k Božímu slovu. V něm skutečně nalezneš odpovědi pro každou životní situaci.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh ti dvojnásobně odplatí za všechny těžkosti! (Dřívější potíže vynahradí dvojnásobným požehnáním.)

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon