Bůh vidí tvé srdce

Bůh vidí tvé srdce

Díky Bohu, že jste sice byli otroky hříchu, ale stali jste se ze srdce poslušnými vzoru učení, jemuž jste byli svěřeni. (Římanům 6,17)

Když přijmeme Ježíše Krista jako svého Spasitele, Bůh nám dá nové srdce – takové, které chce dělat to, co je správné. Než se však naše chování sladí s naším novým srdcem, chvíli to trvá, a to bývá velmi frustrující. Jedna část nás chce jednat správně, druhá proti tomu bojuje. Je to boj mezi tělem a duchem, o němž Pavel mluví v listu Galatským 5,17.

Při znovuzrození Bůh do našeho nitra vloží vše, co potřebujeme, abychom mohli žít svatý a poslušný život. Stáváme se novým stvořením v Kristu; staré věci pomíjejí a přicházejí nové (viz 2. Korintským 5,17). Ráda říkám, že se stáváme duchovní hlínou a ve zbytku života se necháváme Duchem svatým formovat k obrazu Kristovu (viz Římanům 8,29). Máme děkovat Bohu, že nám dal nové srdce, které chce být poslušné.

Raduj se ze svých pokroků a nenech se odradit, protože Bůh vidí tvé srdce. Pokud opustíš to, co je za tebou, a budeš usilovat o naprostou poslušnost, bude Bůh potěšen. Učíš se chodit s Bohem a chůze je nejpomalejším způsobem cestování, jaký existuje. Možná nejsi tam, kde bys chtěl být, ale děkuj Bohu, že ti dal poslušné srdce.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Soustřeď se na Ježíše, ne na svá selhání.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon