Čerpej sílu od Boha

Čerpej sílu od Boha

Nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly (Efezským 6,10)

Důležitým tajemstvím pro získání úspěchu v jakémkoli úkolu, který je před tebou, je, čerpat sílu od Boha. Vlastní síly ti dříve nebo později dojdou, Boží síla je ale nekonečná.

Mnohokrát jsem se v životě dostala do situace, kdy jsem nevěděla, co dělat, Bůh mi ale vždycky pomohl a přivedl mě k vítězství. Pokaždé mi dal svou sílu, kterou jsem tak zoufale potřebovala, abych mohla uspět. Můžeš očekávat, že Bůh totéž udělá i pro tebe, bez ohledu na to, jakým výzvám právě teď čelíš. On je tvojí silou!

Apoštol Pavel nás ujišťuje, že pokud budeme žít s Bohem, můžeme se v něm posilovat a on nám dá svou sílu (viz Efezským 6,10). A prorok Izajáš říká, že ti, kteří porozuměli tajemství čekání na Hospodina „se vznášejí na křídlech jako orli“ (viz Izajáš 40,31). Tyto verše a mnoho dalších nám ukazují, že pokud budeme to, co nám chybí, hledat u Boha, budeme silní.

Bůh slíbil, že nás nikdy neopustí a nezřekne se nás. Je s námi na každém kroku naší cesty a dává nám sílu, kterou potřebujeme, právě tehdy, kdy ji potřebujeme.


Bůh chce udělat víc, než ti jen dát sílu – on chce být tvou silou.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon