Co si o sobě myslíš?

Co si o sobě myslíš?

Viděli jsme tam obry – synové Anákovi totiž pocházejí z obrů – a připadali jsme si jako kobylky a takoví jsme byli i v jejich očích. (Numeri 13,33)

Ve třinácté kapitole knihy Numeri čteme, jak Mojžíš poslal dvanáct mužů, aby prozkoumali zaslíbenou zemi a zjistili, zda je dobrá nebo špatná. Deset mužů se vrátilo a zemi pomluvilo. Sdělili Mojžíšovi, že země je sice krásná, ale jsou v ní obři! Sami sebe nazvali „kobylkami“, čímž chtěli vyjádřit svou bezvýznamnost a neschopnost porazit nepřítele (viz Numeri 13,32–33).

Strach před obry Božímu lidu zabránil vstoupit do země, kterou jim Bůh zaslíbil. Izraelský lid však nepřemohli obři, nýbrž jejich pokřivený pohled na sebe samé. Hleděli jen na obry a nevěřili Bohu, že s jeho pomocí dokážou vše, co je třeba.

Jozue a Káleb byli jediní, kdo situaci viděli správně. Káleb řekl Mojžíšovi a lidu: „Směle pojďte vzhůru, obsadíme ji [zemi], jistě přemůžeme její obyvatele.“ (viz Numeri 13,30) Tito dva muži měli postoj, jaký se Bohu líbí. Věřili, že s Bohem je všechno možné.

Bůh pro izraelský lid připravil stejně skvělou budoucnost, jakou připravil i pro nás. Nicméně pouze ti, kdo měli správný postoj vůči Bohu, se jí dočkali a mohli se z ní radovat


Bůh k tobě nemá špatný postoj, proto ho k sobě neměj ani ty sám!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon