Dar proroctví

Dar proroctví

… jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, dalšímu druhy jazyků, jinému pak výklad jazyků. (1. Korintským 12,10)

Skutečný dar proroctví se projevuje, když někdo slyší a předává dál jasné poselství od Boha pro druhého člověka nebo pro nějakou skupinu či situaci. Někdy je proroctví velmi obecné, a někdy může být zcela specifické. Může přijít prostřednictvím připraveného kázání nebo cestou Božího zjevení.

Přestože je dar proroctví životně důležitým, v minulosti naneštěstí býval zneužíván a způsobil mnoho zmatku. V dnešní době jistě existují praví proroci, jsou ale i proroci falešní. Pak jsou tu ještě ti, kteří nemají v úmyslu nikomu ublížit, když se snaží předávat slovo od Boha, dělají to ale ze své vlastní mysli, vůle nebo emocí, namísto v Božím Duchu.

Cílem pravého proroctví je „budovaní, povzbuzení a útěcha“ (viz 1. Korintským 14,3). Všechny dary Ducha svatého jsou dány pro dobro a užitek všech. Kromě toho bude pravé slovo doprovázeno pokojem a bude rezonovat ve tvém srdci a duchu jako skutečné slovo od Boha. Bude potvrzovat něco, co jsi již v srdci cítil, byť jen nejasně. Tato kritéria ti mohou pomoct určit, zda je proroctví pravé nebo ne. Ovšem skutečnou zkouškou proroctví je, zda se naplní či nikoli. Pravé proroctví se vždy naplní. Lidé sloužící darem proroctví nejsou jediní, kdo slyší Boha. Každý máme schopnost a právo slyšet jeho hlas pro svůj život. Proto vždy zkoumej ducha, který stojí za proroctvím, jež jsi dostal, a ověř si, zda tvé srdce dosvědčuje jeho pravost (viz 1. Janova 4,1).


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Když ti lidé dávají rady, o nichž tvrdí, že jsou od Boha, ujisti se, zda jsou v souladu s Božím slovem a tvé srdce dosvědčuje jejich pravost.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon