Dary Ducha svatého

Dary Ducha svatého

Co se týká duchovních projevů, bratři, nechci, abyste byli v nevědomosti. (1. Korintským 12,1)

V celé křesťanské historii bylo o darech Ducha mnoho napsáno. V Bibli čteme o důležitosti darů Ducha a o tom, jak je důležité, abychom je neignorovali. Navzdory všem dnes dostupným informacím na toto téma mnoho lidí tyto dary vůbec nezná. Já jsem například řadu let navštěvovala církev, v níž jsem nikdy neslyšela žádné kázání nebo lekci o darech Ducha. Ani jsem nevěděla, co to je, natož, že jsou mi k dispozici.

Existuje mnoho druhů „darů“ nebo „projevů“, jak jsou nazývány v některých překladech Bible. Někdy jsou také definovány jako mimořádné projevy moci, jimiž se vyznačují určití křesťané (viz 1. Korintským 12,4). Dary jsou různé, všechny ale pocházejí z jednoho Ducha svatého. Když dovolíme Bohu, aby nás vedl v používání těchto darů, přinesou do našeho života nádhernou dimenzi moci. První Korintským 12,8–10 zmiňuje následující dary: slovo moudrosti, slovo poznání, víra, dary uzdravení, působení mocných činů, proroctví, rozlišování duchů, různé druhy jazyků a výklad jazyků.

To vše jsou schopnosti, dary, projevy nebo výsledky nadpřirozené moci, která je k dispozici všem věřícím. Díky darům můžeme dosáhnout něčeho, co přesahuje rámec běžných věcí. Působení jakéhokoli duchovního daru si nemůžeme vynutit, máme o ně však vážně usilovat. Duch svatý si pak sám vybere, kdy a skrze koho se projeví. Žádej a očekávej Boží vedení v oblasti darů Ducha.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nemusíš podlehnout slabosti, protože Boží moc ti je k dispozici každý den.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon