Dobrá slova

Dobrá slova

… mluvíce k sobě v chvalozpěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho… (Efezským 5,19)

Dnešní verš říká, že máme sami k sobě mluvit v chvalozpěvech, oslavných zpěvech a duchovních písních, máme Pánu zpívat a velebit ho. V jiných překladech Písma je řečeno, že máme zpívat žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně společně s ostatními (například český ekumenický překlad Bible). Sama tento verš používám oběma způsoby. Způsob, jakým mluvím sama se sebou, je stejně důležitý jako způsob, jakým mluvím s ostatními.

Je snadné upadnout do pasti mluvení o negativních věcech, problémech, zklamáních a bojích. Nic z toho nám ale nepomůže, abychom zůstali naplnění Duchem. Nic z toho také neodráží to, co nám chce Duch svatý říct, protože on v žádném případě nikdy není negativní. I když k nám mluví o určitém problému, vždy přináší řešení, a když k nám promlouvá o obtížných situacích, přináší zároveň útěchu a sílu. Čím více přemýšlíme a mluvíme o svých problémech, tím méně síly máme. Když ale mluvíme a přemýšlíme o Ježíši a jeho zaslíbeních, posiluje nás to.

Život není vždy snadný a všichni občas čelíme těžkostem. Bůh nás naplnil svým Duchem, aby nám umožnil dělat těžké věci s lehkostí. Když procházíš těžkým obdobím, buď naladěn na Boží hlas. Mluv o pozitivních věcech, které ti Bůh ukazuje ve svém Slově a které prostřednictvím svého hlasu přináší do tvého srdce. Všichni se živíme vlastními slovy, proto je velmi důležité, abychom používali dobrá slova plná života.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Moudře vybírej svá slova, protože v jejich moci je život i smrt.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon