Dobré břemeno

Dobré břemeno

A přece pohleď, Hospodine, můj Bože, na modlitbu svého otroka a na jeho úpěnlivou prosbu a vyslyš volání a modlitbu, kterou se dnes tvůj otrok před tebou modlí. (1. Královská 8,28)

Když se modlíme za druhé, někdy cítíme něco, co někteří nazývají modlitební nebo přímluvné břemeno. Břemeno je to, co v srdci vnímáš jako něco důležitého a závažného, něco, co Bůh chce, abys nesl v modlitbě. Nemůžeš se toho zbavit. Někdy k tobě Bůh může promluvit a vysvětlit ti, co takové břemeno znamená. Jindy ani nevíš, co je to za břemeno, nebo tomu úplně nerozumíš; víš jen, že se máš modlit.

Někteří lidé jsou povoláni, aby se intenzivně modlili za konkrétní věci. Můj manžel se hodně modlí za Ameriku. Znám lidi, kteří se neustále modlí za Izrael. Jedna žena mi řekla, že se modlila za veterány vracející se z války. Věřím, že Bůh má pokrytou každou potřebu na světě. Nemůžeme se všichni modlit za totéž, protože kdybychom to dělali, nebylo by postaráno o všechny potřeby. Proto věnuj pozornost tomu, co ti Bůh pokládá na srdce a modli se za to.

To, že nám Bůh dává břemena pro druhé, je jeden ze způsobů, jak s námi komunikuje. Často to udělá úplně beze slov, jenom nám dá do srdce zájem o určité lidi a vnímáme pocit závažnosti. V takovém případě od nás chce, abychom se za ty lidi modlili. Proto dávej pozor na břemena, která ti Bůh dává, a buď věrný v modlitbě, když tě o něco požádá.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Když se budeš modlit za druhé, pamatuj, že Bůh má také někoho, kdo se modlí za tebe.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon