Dobrý pastýř

Dobrý pastýř

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha. Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu. (Izajáš 62,6)

V dnešním verši čteme, že máme Bohu připomínat zaslíbení, která nám dal, a jedním z nejlepších způsobů, jak to dělat, je modlitba podle jeho Slova.

Pro Boha je jeho Slovo nesmírně cenné a stejně cenné by mělo být i pro nás. Koneckonců k nám prostřednictvím svého Slova promlouvá on sám. Jeho Slovo je důvěryhodný způsob, jak slyšet Boží hlas. V Žalmu 138,2 je napsáno: „Budu se klanět ke tvému svatému chrámu, tvému jménu budu vzdávat chválu pro tvé milosrdenství a pro tvou věrnost, neboť jsi vyvýšil svou řeč nad každé své jméno.“ Tento verš ukazuje, že Bůh svou řeč, to znamená své Slovo, vyvýšil nad každé své jméno. Pokud Bůh své Slovo ctí do takové míry, musíme i my usilovat o poznávání, studium, milování a zakořenění jeho Slova v hloubi svého srdce. Musíme si jeho Slova vážit víc než čehokoli jiného a začlenit ho do svých modliteb.

Když ctíme Slovo a zavážeme se k jeho plnění, „zůstáváme“ v Kristu (viz Jan 15,7). Zůstávat ve Slově a dovolit mu, aby v nás přebývalo, přímo souvisí s důvěrou, že Bůh slyší a vyslýchá naše modlitby. Když se modlíme podle Božího slova, je méně pravděpodobné, že se budeme modlit za věci, které pro nás nejsou Boží vůlí.

Ježíš Kristus je živé Slovo (viz Jan 1,1–4), takže když zůstáváme ve Slově, zůstáváme v Něm. To našim modlitbám dává ohromnou moc.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Boží slovo obnovuje tvou mysl a učí tě přemýšlet tak, jak přemýšlí Bůh.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon