Dokážeš se nad sebou zasmát?

Dokážeš se nad sebou zasmát?

Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk jásal; tehdy se mezi národy říkalo: Hospodin s nimi učinil velké věci. (Žalm 126,2)

Jedna z krásných věcí na křesťanství je, že není složité. Ve skutečnosti nám Bůh říká, abychom se pokořili a byli jako malé děti. Pán na jednu stranu chce, abychom dozrávali ve svých postojích, chování a přijímání odpovědnost v Kristu (viz Efezským 4,15), zároveň ale říká, že ve své závislosti na něm a touze být mu nablízku máme být jako malé děti.

Jednou z charakteristik dítěte je, že se baví bez ohledu na to, co dělá. Vždy se mu podaří najít způsob, jak si situaci užít. Bůh si přeje, abychom byli také takoví. Můžeme se naučit užívat si všechno, co děláme, a těšit se z Boha za všech okolností. Můžeme a měli bychom milovat všechny aspekty života, jak ty obyčejné, tak i ty duchovní. Můžeš se těšit na studium Bible s přáteli, ale stejně tak si můžeš užívat i domácí práce.

Je zdravé naučit se radovat ze života a každodenními situacemi procházet s humorem. Dokonce se můžeme naučit smát sami sobě. Art Linkletter říkával: „Lidé jsou směšní/legrační.“ A to zahrnuje i nás.


Směj se tak často, jak jen můžeš, protože veselé srdce ti prospívá.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon