Dokončeme to, co jsme začali

Dokončeme to, co jsme začali

Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal. Jan 17,4

Před několika lety jsem před Bohem velmi plakala při čtení jednoho verše. V Janově evangeliu 17,4 čteme: „Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal.“ Jinými slovy zde stojí, že jít za Bohem znamená dokončit dílo, ke kterému nás Bůh povolal.

Od té doby je pro mne velmi důležité nejen činit to, k čemu mne Bůh povolal, ale také jeho dílo dokončit.

Mnoho lidí vykročí na cestu s Bohem. Těch, kteří své putování s Ním dokončí, již však není tolik.

Apoštol Pavel říká: „Avšak v žádném ohledu si necením své duše víc, než abych dokončil svůj běh…“ (Skutky 20,24)

Jsem odhodlaná dokončit dílo, ke kterému mne Bůh povolal, a užít si z toho každou minutu! To stejné přeji vám – abyste se těšili z každého dne svého života a úspěšně naplnili Boží plán pro váš život.
V největší míře to však záleží na nás, ne na Bohu. Bůh svou část již vykonal a v Kristu nám daroval vše, co potřebujeme. Naším úkolem je učit se, růst a dovolit Duchu svatému, aby v nás působil. Přemýšlejte o věcech, ke kterým vás Bůh povolal, a položte si tuto otázku: „Jakým způsobem jsem se dnes přiblížil k dosažení cíle úspěšně dokonat Boží dílo?“

Bůh má pro vás úžasné plány. Vírou je můžete přijmout a celým srdcem usilovat o jejich naplnění. Dnes toužím, abyste se rozhodli úspěšně doběhnout do cíle. Bůh bude vaším rozhodnutím poctěn.


Můžete se začít modlit

„Bože, přeji si jednoho dne jako Ježíš říci, že jsem dokončil Tvé dílo. Děkuji, že jednáš v mém životě a dáváš mi sílu a touhu žít pro Tebe a s radostí doběhnout do cíle!“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon