Duch svatý ví, jak dál

Duch svatý ví, jak dál

Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší; oznámí vám i to, co má přijít. (Jan 16,13)

Když Bůh posílá svého Ducha svatého, aby jednal v životech lidí, odsuzuje hřích, nikoli hříšníky. V Bibli můžeme najít jasné důkazy o Boží lásce k lidem a o jeho touze pomoct jim, aby opustili svůj hřích a následovali úžasný Boží plán pro svůj život. Nikdy se nemusíme bát dovolit Bohu, aby nám ukázal, co děláme špatně, a pracoval s námi na nápravě.

Duch svatý žije v nás. Jeho úkolem je vést nás, učit nás, pomáhat nám při modlitbě, utěšovat nás, usvědčovat nás z hříchu a vést nás k plnění Božího plánu pro náš život.

Duchu svatému můžeme důvěřovat, protože on přesně ví, co je v našich životech potřeba udělat, a zná správné načasování. Dalo by se říct, že jsme zlomení, on však ví, jak nás „napravit“.

Jsem si jistá, že ohledně některých oblastí v životě s tebou Duch svatý jedná stejně jako s každým z nás. Doporučuji, aby ses mu zcela podřídil, protože on ví, co dělá, a udělá přesně to, co je správné. Když se nás pokoušejí napravit lidé nebo se snažíme napravit sami sebe, často vše jen zhoršíme. Duch svatý ale pracuje nadpřirozeným způsobem a dělá zázraky. Možná vždy všemu nerozumíme nebo se nám některé věci nelíbí, ale konečný výsledek bude velkolepý. Nedělej si tedy starosti, raduj se a děkuj Bohu, že ve tvém životě jedná.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Dovol Bohu, ať jedná.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon