Duch synovství

Duch synovství

Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! (Římanům 8,15)

Apoštol Pavel nás učí, že Duch svatý je Duchem synovství. To, že jsme přijali Duch synovství znamená, že jsme se stali Božími dětmi a jsme součástí Boží rodiny, přestože jsme dříve k Bohu neměli žádný vztah. Byli jsme hříšníci a odloučeni od Boha, ale Bůh za nás ve svém velkém milosrdenství zaplatil, vykoupil nás a skrze krev svého vlastního Syna nás znovu přivedl k sobě.

Stali jsme se Božími dětmi. Bůh nás přijal tak, jako si někteří rodiče záměrně osvojí dítě, které předtím nebylo jejich. Záměrně si ho vyberou, aby mu mohli prokazovat svou lásku.

Přesně to stejné udělal Bůh s těmi, kdo věří v Ježíše Krista. Skrze Ježíšovu oběť na kříži jsme se navždy stali součástí Boží rodiny a Duch svatý přebývá v našem duchu a volá k Bohu: „Abba, Otče.” Bůh Otec se před založením světa rozhodl, že každého, kdo miluje Ježíše Krista, bude milovat jako své vlastní dítě. Rozhodl se, že přijme všechny, kteří přijmou Ježíše jako svého Spasitele. Díky tomu jsme se stali Božími dědici a spoludědici s jeho Synem, Ježíšem Kristem.


Pokud pochopíme, že jsme součástí Boží rodiny, budeme mít odvahu přistoupit k Božímu trůnu a předkládat Bohu své žádosti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon